Be Eco

Благодарение на 9 години изследвания – Cleaneco е марка, която е успяла да постигне намаляване на екологичните отпечатъци при производство и реализацията на продукцията си до почти нула.

Изработихме диаграма, чрез която да предоставим тази система на всички наши клиенти. На нея е изобразен целият процес на производство и реализация и е видно, че всичко е направено с една единствена цел – създаването на почистващи продукти, съдържащи 100% естествени суровини, които са екологични и иновативни. В производството е заложено да се използва само слънчева енергия и се прилагат най-добрите световни технологии.

be ECO – cleanECO!

Be Eco - Cleaneco
Be Eco - Cleaneco

• Екологични
• Унгарски продукти
• 100% биоразградими
• Изработени от естествени съставки – ECOCERT сертифицирани
• Без дразнещи и алергенни вещества
• С деликатен аромат
• Vegan
• Опаковки от рециклирана пластмаса или компостируеми
• Етикети от BioPe и 100% компостируем Natureflex

be ECO – cleanECO!